Mikrobiologisk normalkontroll

Mikrobiologisk normalkontroll rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av trygghetspaketet, som bör ske vart tredje år. Det är inte...

Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll rekommenderas som komplement till ordinarie provtagning eller vid misstanke om förorening. I den kemisk normalkontrollen ing...

Metallpaket

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, ar...

VÅRA ANALYSPRODUKTER & PAKET

Vi beklagar att informera er om att vi just nu har problem med vår radonanalys. På grund av ett leveransproblem från en av våra leverantörer k...

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är...

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt u...

Bekämpningsmedel analyseras i de fall då man misstänker förorening från närliggande jordbruksmark, besprutade banvallar eller gårdsplaner. A...

PFAS 4 och 21 är en del av över 4700 olika PFAS ämnen. De kallas även, per- och polyfluorerade ämnen, och högfluorerade ämnen. PFAS återfin...

Petroleumprodukter analyseras i de fall då man misstänker förorening, pga utsläpp eller lukt. Alifatiska och aromatiska kolväten återfinns i ...

Asfaltsrester analyseras i de fall då man misstänker förorening från asfalt, slipers, el- eller telefonstolpar. Analysen redovisas som Polycykl...

Brandpaketet rekommenderas när man har en brunn i närheten av ett område där det brunnit och man misstänker att det påverkat vattenkvaliteten...

Kemisk normalkontroll rekommenderas som komplement till ordinarie provtagning eller vid misstanke om förorening. I den kemisk normalkontrollen ing...

Mikrobiologisk normalkontroll rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av trygghetspaketet, som bör ske vart tredje år. Det är inte...

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, ar...

Radon rekommenderas vid bergborrade brunnar då det alltid finns en risk att de innehåller förhöjda radonhalter. Vid förhöjda halter finns ris...

Klorid analyseras vid misstanke om saltvattensinträngning eller i samband med bygglov. Saltvatteninträngning och brist på grundvatten kan i viss...