PFAS

2,495.00 kr

PFAS 4 och 21 är en del av över 4700 olika PFAS ämnen. De kallas även, per- och polyfluorerade ämnen, och högfluorerade ämnen. PFAS återfinns i produkter där ämnets funktion ska stöta bort, tex vatten, fett eller smuts. Stekpannor, matförpackningar, brandskum etc. är produkter de kan återfinnas i. PFAS från brandskum har hittats i flera vattentäkter i Sverige. PFAS är extremt svårnedbrytbart och idag finns inte heller några effektiva reningsmetoder.

PFAS analys rekommenderas när man har en brunn som ligger i avrinningsområdet av en brandövningsplats, flygplats eller liknande och man misstänker att det har påverkat brunnsvattenkvaliteten. Tidigare eller nuvarande användning av släckskum (AFFF) är en av de största källorna till lokal PFAA-förorening av mark och vatten. AFFF har använts i stor skala på brandövningsplatser på flygplatser, militära anläggningar och industriella och kommunala räddningstjänster. Två av de historiskt mest använda PFAS i AFFF är PFOS och PFOA.

Perfluoreradeföroreningar från brandövning har i flera fall nått grundvatten och ytvattentäkter vilket har orsakat hel eller delvis stängning av vattenverk och brunnar. Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkt kunna vara, påverkad av PFAA bör halterna i dricksvattnet undersökas, enligt rekommendationer från Livsmedelsverket. SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet som komplement för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: PFAS22 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

 • PFBS
 • PFPeS
 • PFHxS
 • PFHpS
 • PFOS, grenad
 • PFOS, linjär
 • PFOS, total
 • PFNS
 • PFDS
 • PFUnDS
 • PFDoDS
 • PFTrDS
 • PFBA
 • PFPeA
 • PFHxA
 • PFHpA
 • PFOA, grenad
 • PFOA, linjär
 • PFOA, total
 • PFNA
 • PFDA
 • PFUnDA
 • PFDoDA
 • PFTrDA
 • 6:2 FTS
 • PFOSA
 • Summa 4 PFAS
 • Summa 11 PFAS
 • Summa 21 PFAS
 • Summa 22 PFAS