Bekämpningsmedel

3,125.00 kr

Bekämpningsmedel analyseras i de fall då man misstänker förorening från närliggande jordbruksmark, besprutade banvallar eller gårdsplaner. Analyspaketet omfattar 31 olika substanser och täcker in de allra flesta av de kommersiella bekämpningsmedel som används och har använts i Sverige inklusive Round up och Totex strö. SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet som komplement för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: BVP004 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

 • 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra
 • 2,4-diklorfenoxiättiksyra
 • Atrazin
 • BAM (2,6-diklorbensamid)
 • Bentazon
 • Bitertanol
 • Cyanazin
 • Desetylatrazin
 • Desisopropylatrazin
 • Diklorprop
 • Dimetoat
 • Diuron
 • Etofumesat
 • Fenoxaprop
 • Hexazinon
 • Isoproturon
 • Kloridazon
 • Klorsulfuron
 • Kvinmerak
 • MCPA
 • Mekoprop
 • Metamitron
 • Metazaklor
 • Metribuzin
 • Metsulfuronmetyl
 • Pendimetalin
 • Simazin
 • Terbutylazin
 • Tifensulfuronmetyl
 • AMPA
 • Glyfosat