Petroleumprodukter

1,395.00 kr

Petroleumprodukter analyseras i de fall då man misstänker förorening, pga utsläpp eller lukt. Alifatiska och aromatiska kolväten återfinns i många produkter men när det gäller förorenade områden så härstammar dessa oftast från oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja,  smörjolja och smörjfett.

De kortare alifaterna (<C5 och C5-C12) och aromaterna (<C16) är flyktigare och mer vattenlösliga och därmed spridningsbenägna, medan de längre alifaterna (C12-C35) och aromaterna (>C16) är mer tjockflytande och återfinns oftast mer lokalt nära föroreningskällan.

SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet som komplement för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: BVP005 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

  • Alifater >C5-C8
  • Alifater >C8-C10
  • Alifater >C10-C12
  • Alifater >C12-C16
  • Alifater >C16-C35
  • Alifater summa >C5-C35
  • Aromater >C8-C10
  • Aromater >C10-C16
  • Aromater s:a C8-C16
  • Aromater >C16-C35