Provtagning

Här beskrivs de olika stegen i en provtagningscykel.

1) Välj de analyspaket du vill ha analyserade

 brunnsvatten.se väljer du analyser, uppger leveransadress för provmaterial och anger var brunnen är belägen. Du kan även göra en samhällsinsats och tillåta att kopia av analysresultaten skickas till SGU och kommunens miljökontor. Vi rekommenderar detta, men det är helt frivilligt.

2) Välj hur du vill skicka tillbaka dina prover

Vi har många inlämningsställen i hela Sverige som du kan lämna dina prover till, som sedan skickas till oss. Här hittar du en lista över våra inlämningsställen. Önskar du att lämna in provet på något av postens inlämningsställen istället, så väljer ni att köpa till returfrakt (Parcel tidigare företagspaket) redan när ni lägger beställningen. Detta är ett enkelt och bra sätt att få proven till laboratoriet i tid och kostar 150 kr. OBS! I vissa delar av Norrland används Bussgods istället för Parcel. OBS! Det är mycket viktigt att Parcel används om du väljer att anlita posten. Privatpaket av olika slag går ej att använda p g a att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet. Detta gör att transporttiden för privatpaket blir för lång.

3) Välj betalningsmetod

Du väljer om betalningen ska ske med kort eller mot faktura. Betalningarna sker via Klarna.

4) Tag ditt prov och skicka det till laboratoriet

Följ provtagningsinstruktionerna som medföljer provmaterialet. Skicka därefter in provet via något av våra inlämningsställen, direkt till laboratoriet eller via postens Parcel. Tänk på att inte skicka provet via posten på en fredag eller dag före helgdag, då riskerar provet att bli för gammalt.

5) Tolka analysresultaten 

Till ditt provmaterial bifogas en folder som vägleder tolkningen av analysresultatet, men varje analysrapport innehåller även en bedömning av vattnet. Så länge som bedömningen är ”Tjänligt”, föreligger ingen anledning till oro eller åtgärder. Om resultatet däremot är ”Tjänligt med anmärkning” eller ”Otjänligt” rekommenderar SGS att man gör en ytterligare undersökning för att hitta källan till problemet.

6) Kom ihåg att provta igen

Brunnsvatten förändras med tiden och analysresultaten är en färskvara. Livsmedelsverket rekommenderar fullständig provtagning minst en gång vart 3:e år samt mikrobiologiskt prov varje år om man har mindre barn. Kom även ihåg att provta efter varje utförd åtgärd i brunnen eller om vattnet ändrar lukt, utseende eller smak.
* Med reservation för eventuella felskrivningar och ändringar.