Mikrobiologisk normalkontroll

485.00 kr

Mikrobiologisk normalkontroll rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av trygghetspaketet, som bör ske vart tredje år. Det är inte ovanligt med otäta brunnar vilket gör att  ytvatten kontaminerat från närliggande avlopp eller gödsel kan föra in bakterier i brunnen. Det finns då en överhängande risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer, vilket kan orsaka magsjuka, speciellt hos känsliga individer. Analys av E.coli och Koliforma bakterier svarar på om sådana problem förekommer. Analysen av Odlingsbara mikroorganismer kompletterar bilden ytterligare av föroreningar från vatten eller jord.

SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet, där mikrobiologisk normalkontroll ingår,  för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: DVE002 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

  • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn
  • Escherichia coli
  • Koliforma bakterier