Trygghetspaket för borrad brunn

2,054.00 kr

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för borrade brunnar.

Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning och vattenanalys enligt trygghetspaketet. Minst var tredje år eller vid misstanke om förändring av vattenkvaliteten, vilket kan indikeras av färg, lukt eller smakförändring .

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

 

Artikelnr: BVP002 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

Fysikaliska/
kemiska analyser

 • COD(Mn)
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Turbiditet
 • Färg
 • Lukt
 • Radon

Anjoner:

 • Fluorid
 • Nitratkväve
 • Nitrat
 • Klorid
 • Sulfat

Närsalter:

 • Ammoniumkväve
 • Ammonium
 • Nitritkväve
 • Nitrit
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor

Metaller:

 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Hårdhet (total)
 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Krom
 • Nickel
 • Selen
 • Uran

Mikrobiologiska
analyser:

 • Odlingsbara mikroorganismer
  vid 22°C (3 dygn)
 • Escherichia coli
 • Koliforma bakterier