Trygghetspaket för grävd brunn

1,699.00 kr

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för grävda brunnar.

Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning  och vattenanalys enligt trygghetspaketet. Minst var tredje år eller vid misstanke om förändring av vattenkvaliteten, vilket kan indikeras av färg, lukt eller smakförändring .

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: BVP001 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

Fysikaliska/kemiska analyser:

 • COD(Mn)
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Turbiditet
 • Färg
 • Lukt

Anjoner:

 • Fluorid
 • Nitratkväve
 • Nitrat
 • Klorid
 • Sulfat

Närsalter:

 • Ammoniumkväve
 • Ammonium
 • Nitritkväve
 • Nitrit
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor

Metaller:

 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Hårdhet (total)
 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Krom
 • Nickel
 • Selen
 • Uran

Mikrobiologiska analyser:

 • Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn)
 • Escherichia coli
 • Koliforma bakterier