Kemisk normalkontroll

615.00 kr

Kemisk normalkontroll rekommenderas som komplement till ordinarie provtagning eller vid misstanke om förorening. I den kemisk normalkontrollen ingår undersökning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna på vattnet.  Det ger svar på om vattnet innehåller ämnen som på längre sikt kan påverka hälsan t.ex. njurar, skelett och tänder. Det ger också svar på hur aggressivt det är mot ledningar, armatur och vitvaror. Det ger i kombination med mikrobiologisk normalkontroll en tydligare bild på om brunnen är tät.

SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet, där kemisk normalkontroll ingår, för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: DVE001 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

Fysikaliska/kemiska analyser:

 • COD(Mn)
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Turbiditet
 • Färg
 • Lukt

Anjoner:

 • Fluorid
 • Nitratkväve
 • Nitrat
 • Klorid
 • Sulfat

Närsalter:

 • Ammoniumkväve
 • Ammonium
 • Nitritkväve
 • Nitrit
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor

Metaller:

 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Hårdhet (total)