Trygghetspaket för borrad brunn

2,054.00 kr

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för borrade brunnar.

Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning och vattenanalys enligt trygghetspaketet. Minst var tredje år eller vid misstanke om förändring av vattenkvaliteten, vilket kan indikeras av färg, lukt eller smakförändring .

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

 

Artikelnr: BVP002 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

Fysikaliska/
kemiska Analyser:

COD(Mn)
Konduktivitet
pH
Alkalinitet
Turbiditet
Färg
Lukt
Radon

Anjoner:

Fluorid
Nitratkväve
Nitrat
Klorid
Sulfat

Närsalter:

Ammoniumkväve
Ammonium
Nitritkväve
Nitrit
Fosfat
Fosfatfosfor

Metaller:

Järn
Kalcium
Kalium
Koppar
Magnesium
Mangan
Natrium
Hårdhet (total)
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly
Kadmium
Krom
Nickel
Selen
Uran

Mikrobiologiska analyser:

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn)
Escherichia coli
Koliforma bakterier