Metallpaket

775.00 kr

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, arsenik och uran förekommer i stora delar av landet och kan försämra kvaliteten på dricksvattnet. Bly och zink är metallföroreningar som ofta debatteras då de kan läcka ut i dricksvattnet från främst blandare eller ledningar. I kombination med andra kemiska egenskaper kan det skapas avlagringar runt kranar och missfärgningar i duschutrymmet.

SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet, där metallpaketet ingår, för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: DVE003 (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

  • Aluminium
  • Antimon
  • Arsenik
  • Bly
  • Kadmium
  • Krom
  • Nickel
  • Selen
  • Uran