Vad ska jag analysera?

Med utgångspunkt från Livsmedelsverkets rekommendationer och vår egen kunskap har SGS satt samman följande rekommendationer:

  • Enfamiljshus med egen brunn – Trygghetspaketet vart 3:e år. Komplettera även med Mikrobiologisk normalkontroll en gång/år.
  • Fritidshus med egen brunn – Trygghetspaketet vart 3:e år. Komplettera med Mikrobiologisk normalkontroll en gång/år.
  • Småbarn i familjen – Permanent boende eller fritidshus – Trygghetspaketet 1gång/år.
  • Vid tillökning i familjen – Trygghetspaketet. Komplettera med Radon om det rör sig om en borrad brunn och inte har analyserat tidigare.
  • Vid förvärv av fastighet med egen brunn – Fullständig kontroll, analysera samtliga komponenter innan köpet är genomfört.
  • Vid nyanläggning av Brunn – Fullständig kontroll. Analysera samtliga komponenter vid nyanläggning. Följ upp med Trygghetspaketet inom 1 år.
  • Bergborrad brunn – Analys av Radon rekommenderas om brunnen är borrad. Även Radonhalter i vattnet kan variera med tiden och analysen bör utföras med jämna mellanrum (vart 3-5 år).