Om brunnsvatten.se

SGS har under många år verkat för god vattenkvalitet genom oberoende, ackrediterade laboratorieanalyser. Vår brunnsvattenportal https://brunnsvatten.se syftar till att ge en helhet avseende information, analyser och åtgärdsförslag för enskilda vattentäkter.

SGS jobbar för att det ska var lätt att äga en fastighet med enskild brunn. Vi vill göra det lätt för brunnsägaren att ha kontroll över sitt vatten! Vårt första fokusområde är att erbjuda rätt analyser utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi har satt samman det vi kallar för ”Trygghetspaketet” för att göra det just lätt att välja rätt. Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av portalen och våra analystjänster!