Hur lång tid tar det?

Så fort din beställning är lagd, packar vår personal ihop just ditt provtagningsmaterial. Vi skapar etiketter med dina uppgifter och din beställning samt levererar detta tillsammans med provflaskorna. Materialet skickas med post och når dig vanligen inom 5 arbetsdagar från att beställningen är lagd.

Därefter tar du provet när det passar dig och ser till att det kommer till laboratoriet inom 48h från provtagning. Analyserna påbörjas så snart provet kommer till laboratoriet. Vissa analyser startas direkt vid ankomst. En del andra kräver bearbetning innan analys och då tar det längre tid. Vanligen finns dock hela rapporten klar efter 10 arbetsdagar från att provet når laboratoriet.