Varför provtagning?

Provtagning gör man för att skydda sig själv och sin familj från långvarig exponering av skadliga ämnen och föroreningar. En del av dessa är av lömsk art och varken syns, smakar eller känns på lukten. Dessutom kan det dröja länge innan man blir sjuk eller märker av problemen.

Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Prover tas på vattnet för att inte riskera att bli sjuk av sitt vatten, vare sig akut eller p.g.a. långvarig exponering. Att välja SGS som analyslaboratorium, säkerställer att analyserna blir utförda på rätt sätt och att resultaten går att lita på.

Vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstiderna. Många tar enbart prov när lukt, smak och utseende på vattnet förändras. Detta kan dock vara starkt missvisande då allvarliga problem kan vara båda lukt och smaklösa. Har man dessutom småbarn i familjen bör man vara extra noggrann. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst en gång vart 3:e år och mikrobiologiskt prov varje år om man har mindre barn. 

1,2 miljoner personer i Sverige försörjs permanent med vatten från egen brunn.  Den genomsnittliga vattenförbrukningen per person och dygn i Sverige är ungefär 350 liter. Av detta använder hushållen cirka 200 liter per person, fördelade på 10 liter för dryck och mat, 40 liter för WC-spolning, 40 liter för disk, 30 liter för tvätt, 70 liter för personlig hygien och 10 liter per person och dygn för övrig förtäring.
(Källa: © Sveriges geologiska undersökning).

Det är av stor vikt att vi konsumerar vatten av god kvalitet, utan föroreningar från naturen eller från människan. Som brunnsägare är du själv ansvarig för ditt vattens kvalitet.